ZESPOŁY ROCKOWE

1. Białe Kruki
2. Arena
3. 3SW

ZESPOŁY ŚPIEWACZE
1. Dąbrowszczanka

CHÓR KOŚCIELNY
1. Chór Milenium