1 2 4 5 6

PLENERY - sztandarowa impreza "Dni Zbąszynka" cieszy się największą popularnością; co roku dwudniowe występy uświetniają znane gwiazdy muzyki polskiej

SEKCJE ZOK - studio piosenki, nauka gry na gitarze, zajęcia taneczne, kółko modelarskie, zajęcia teatralne i wiele innych..

KONCERTY W SALI GŁÓWNEJ - kameralne i tematyczne; gatunki muzyczne dla widzów od lat 3 do 103..

ZESPOŁY MUZYCZNE -  3SW, Białe Kruki, Uliczny Opryszek, Arena...

WYDARZENIA - zabawy taneczne, spotkania autorskie, sztuki teatralne, letnie i zimowe zajęcia dla dzieci i młodzieży..

2012 - 01 - 01 Warsztaty artystyczne w Regionie Kozła

Projekt " Warsztaty artystyczne w Regionie Kozła": łączna kwota dofinansowania : 4780,94zł

 Zbąszynecki Ośrodek Kultury w roku 2012 realizował projekt "Warsztaty Artystyczne w Regionie Kozła" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. 

W ramach projektu powstały trzy grupy artystyczne:
1) Studio Piosenki - warsztaty wokalne prowadził instruktor Michał Łysiak. Grupa młodych wokalistów podczas zajęć zdobywała umiejętności w zakresie intonacji głosu, poprawnej dykcji, doboru reprertuaru itp. Dzięki warsztatom uczestnicy brali udział w rozmaitych przeglądach i festiwalach piosenki. Swoimi występami uświetniali imprezy organizowane przez ZOK.
2)Warsztaty muzyki ludowej - grupę poprowadził Jerzy Skrzypczak. Podczas zajęć dzieci poznały budowę i przeznaczenie instrumentów ludowych. Do wyboru była nauka gry na klarnecie, skrzypcach i koźle białym. Uczestnicy podczas zajęć uczyli się grać przyśpiewki ludowe.
3) Warsztaty teatralne - instruktorka Katarzyna Trochanowska starała się rozwinąć w młodzieży talent aktorski. Uczestnicy przezwyciężali nieśmiałośc. Podnieśli swoją wiedzę  i umiejętności z dziedziny teatru i pracy aktora.  Efektem końcowym była prezentacja sztuki "A jeśli chodzi o dom".

"Erupejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez edukację artystyczną w zakresie kultury: śpiewu, teatru i muzykiwspółfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

NASZA GALERIA

fontanna.jpg

POLECAMY

     

  

  

      

POLECAMYPOLECAMY